Clipping Path For Pack Shots

Pris: €2.95
  1. Skapar en bana manuellt i photoshop med hjälp av Pen tool. Making manual path by pen tool in photoshop.
  2. Sparar som JPG eller PSD format enligt kundönskemål. Saving as JPG or PSD format as client prefers.
  3. Ändrar bakgrundsfärg till vit, transparent ellr annan färg (enligt öneskål från kund) Changing background color to white, transparent or any other colors (if required by client).
  4. Clipping Path For Pack Shots from ClippingProvider